Működésünk

A Pályázati és Innovációs Főosztály (PIF) feladata az egyetemi szintű pályázati források bevonása, a forrásbevonáshoz kapcsolódó projektek teljes körű adminisztrálása, ezen belül:
 

  • projektfigyelés: az intézményi stratégia alapján célzott pályázatkeresés, projektek generálása, valamint a hazai és az Európai Uniós pályázatokon való részvétel ösztönzése,
  • pályázati igények felmérése, ennek érdekében kapcsolattartás a Karokkal és kutatóival,
  • projektek tervezése és előkészítése, pályázati dokumentáció összeállításának koordinációja, pályázat benyújtása,
  • pályázatok koordinációja: kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel, projektek összefogása, központi koordinálása,
  • adatok kezelése, nyilvántartása: adatszolgáltatás a regisztrált, benyújtott, nyertes, megvalósítási, illetve fenntartási szakaszban lévő valamennyi pályázatra megkötött támogatási és K+F+I szerződésről, illetve az Egyetem pályázati tevékenységéről intézményi szintű elektronikus nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás alapján statisztikai adatok szolgáltatása az Egyetem vezetés számára,
  • adatszolgáltatás: adatszolgáltatás a pályázó szervezeti egységek, támogatók, monitoring szervezetek illetve egyéb jogosult szervezetek részére,
  • projektek megvalósítása: a benyújtott és elnyert pályázati projektek és programok menedzselése, támogatása,
  • támogatás: a projektek szakmai megvalósítói, felhasználói számára pályázati tanácsadás, segítségnyújtás biztosítása,
  • projektfenntartás: a pályázati projektek fenntartási tevékenységének koordinációja, segítségnyújtás a projektvezetőknek (projektmenedzser, szakmai vezető) a pályázati projektek fenntartási kötelezettségeinek teljesítésében,
  • pályázati és egyéb forrásokhoz kapcsolódó vállalati együttműködések kialakítása és támogatása oktatás, kutatás-fejlesztés területén