Szent István Egyetem - Pályázati és Innovációs Főosztály

A Pályázati és Innovációs Főosztály (PIF) segíti az egyetem pályázati tevékenységét és a kutatási eredmények hasznosítását.
A pályázati tevékenységet illetően legfontosabb feladatai között szerepel az egyetem oktatóinak és kutatóinak tájékoztatása a pályázati lehetőségekről, segítség nyújtása a projektek elkészítése és végrehajtása során, a projektek nyilvántartása, összefoglalók és információs anyagok készítése, kapcsolattartás külső partnerekkel.
A technológia transzfer terén végzett feladatai közé tartozik az egyetem szellemi tulajdonnal kapcsolatos érdekeinek védelme, valamint az iparjogvédelmi oltalmak, hasznosítási szerződések és spin-off cégek létrejöttének elősegítése.